Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyny Skowrońskiej

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Pomoc prawna  obejmuje w szczególności: porady prawne, opinie prawne, projekty umów i pism procesowych, takich jak pozew czy apelacja oraz zastępstwo przed sądami powszechnymi.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe, jakim dysponuje adwokat oraz współpracownicy Kancelarii pozwala z sukcesami prowadzić sprawy z zakresu :

– prawa rodzinnego – m.in. o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty,  sprawy dotyczące pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, ustalenia sposobu kontaktowania się z małoletnimi dziećmi stron, podział majątku wspólnego po rozwodzie;

– prawa spadkowego – w szczególności sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, sprawy o zachowek, o uzupełnienie zachowku, o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku;

– prawa cywilnego – m.in. sprawy  o zapłatę,  o zasiedzenie, a także o zniesienie współwłasności nieruchomości.

Przedmiotem spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką jest także ochrona dóbr osobistych oraz dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Pomoc Kancelarii nie ogranicza się wyłącznie do etapu sądowego, ale obejmuje także sporządzanie pism przed wszczęciem postępowania na etapie sądowym, w szczególności wezwania do zapłaty oraz pomoc po uprawomocnieniu się wyroku sądu, w tym w sformułowaniu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Adwokat wrocław profesjonalizm zaufanie rzetelność

kancelaria adwokacka

Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyny Skowrońskiej zapewnia pełną obsługę klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną z wielu dziedzin prawa, takich jak :

§ prawo cywilne

§ prawo spadkowe

§ prawo rodzinne

§ prawo pracy

§ prawo handlowe

§ prawo karne

§ prawo karne wykonawcze

Kancelaria Prawna oferuje również podmiotom prawa gospodarczego, w szczególności spółkom handlowym, stałą obsługę prawną, w tym porady prawne, sporządzanie opinii prawnych i projektów umów oraz profesjonalną reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także organami administracji publicznej.

Celem zapewnienia kompleksowej obsługi Klienta Kancelaria Adwokacka współpracuje z wieloma specjalistami – w szczególności notariuszami, doradcami podatkowymi  oraz tłumaczami przysięgłymi.

Kancelaria Prawna ma swoją siedzibę we Wrocławiu, jednakże współpraca z doświadczonymi adwokatami z obszaru Dolnego Śląska pozwala na prowadzenie spraw również przed Sądami w innych miejscowościach.

Zakres działalności Kancelarii Adwokackiej obejmuje:

  • prowadzenie spraw cywilnych
  • prowadzenie spraw karnych
  • projektowanie i opiniowanie umów
  • prowadzenie spraw przed międzynarodowymi sądami i trybunałami
  • reprezentowanie klientów przed sądami i organami administracyjnymi
  • sporządzanie opinii prawnych
  • prowadzenie szkoleń w zakresie wybranych zagadnień prawnych
  • stałą bądź okresową obsługę podmiotów gospodarczych
Odkąd spory miedzy ludźmi przestały być rozstrzygane siłą – istnieją adwokaci.”

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, w oparciu o staranną analizę stanu faktycznego i dokumentów przedłożonych przez Klienta. Profesjonalizm, zaufanie, rzetelność to słowa, które najlepiej charakteryzują działanie Kancelarii Adwokackiej.

W celu ułatwienia klientom dostępu do pomocy prawnej Kancelaria udostępnia różne formy komunikacji. Poza kontaktem osobistym (w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu) możliwa jest również komunikacja z adwokatem przy pomocy poczty e-mail. Więcej informacji jak uzyskać pomoc prawną bez konieczności osobistego stawiennictwa w Kancelarii znajduje się na podstronie porady on- line .

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym zakresem usług.

Adwokat Katarzyna Skowrońska

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

tel. (71) 790 12 40
tel. kom. 601 160 246

ul. Skwierzyńska 21/6 

53- 521 Wrocław

adwokatura wrocław